Dječji vrtić Žibeki – Čakovec, Jug

Dječji vrtić Žibeki – Čakovec, Jug

Dječji vrtić Žibeki – Čakovec, Jug  INTERMEGRAD d.o.o. Adresa: Josipa Bedekovića 1 HR-40000 ČAKOVEC  Kontakt email: vladimir.holetic@intermegrad.hr GSM: +385 98 426 370 o nama Tvrtka INTERMEGRAD d.o.o. u privatnom je vlasništvu i kontinuirano posluje već više...
Sakralni objekt, crkva – Mačkovec

Sakralni objekt, crkva – Mačkovec

Sakralni objekt, crkva – Mačkovec  INTERMEGRAD d.o.o. Adresa: Josipa Bedekovića 1 HR-40000 ČAKOVEC  Kontakt email: vladimir.holetic@intermegrad.hr GSM: +385 98 426 370 o nama Tvrtka INTERMEGRAD d.o.o. u privatnom je vlasništvu i kontinuirano posluje već više...