Tvrtka INTERMEGRAD d.o.o. u privatnom je vlasništvu i kontinuirano posluje već više od 20 godina. Tvrtka je osnovana 1995. godine i registrirana je za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, a svoje poslovanje upotpunjuje i trgovačkom djelatnošću.

Danas zapošljava 20-30 stručnih djelatnika i kooperanata sa višegodišnjim iskustvom, koji izvode pojedine specijalizirane faze izgradnje objekata. Za većinu njih se zbog kontinuiteta može reći, da čine uhodani tim INTERMEGRADA.

Josipa Bedekovića 1 HR-40000 ČAKOVEC