INTERMEGRAD društvo s ograničenom odgovornošću za izvođenje radova i pružanje usluga u građevinarstvu, uvoz-izvoz
INTERMEGRAD d.o.o.

Sjedište: HR-40000 ČAKOVEC, Josipa Bedekovića 1

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-95/372-2 od 16.10.1995. godine za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070003263

Temeljni kapital društva iznosi 750.000,00 kn, uplaćen je u cijelosti.
Promjene temeljnog kapitala:
Odlukom članova društva od 26.08.2016. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 480.000,00 kn na iznos od 500.000,00 kn, pretvaranjem dijela dobiti ostvarene u 2015. godini (reinvestirana dobit) u temeljni kapital.
Promjene temeljnog kapitala:
Odlukom članova društva od 31.7.2017. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 500.000,00 kn za iznos od 250.000,00 kn na iznos od 750.000,00 kn, pretvaranjem dijela dobiti ostvarene u 2016. godini (reinvestirana dobit) u temeljni kapital društva.

Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR7323400091116013597

OIB (VAT ID): HR 34358570130

Uprava:
Alen Vugrin, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Vladimir Holetić, prokurist, pojedinačna prokura