Stambeno-poslovna zgrada – Čakovec

Stambeno-poslovna zgrada – Čakovec

Stambeno-poslovna zgrada – Čakovec  INTERMEGRAD d.o.o. Adresa: Josipa Bedekovića 1 HR-40000 ČAKOVEC  Kontakt email: vladimir.holetic@intermegrad.hr GSM: +385 98 426 370 o nama Tvrtka INTERMEGRAD d.o.o. u privatnom je vlasništvu i kontinuirano posluje već više...
Stambena zgrada – Čakovec

Stambena zgrada – Čakovec

Stambena zgrada – Čakovec  INTERMEGRAD d.o.o. Adresa: Josipa Bedekovića 1 HR-40000 ČAKOVEC  Kontakt email: vladimir.holetic@intermegrad.hr GSM: +385 98 426 370 o nama Tvrtka INTERMEGRAD d.o.o. u privatnom je vlasništvu i kontinuirano posluje već više od 25...
Stambeno-poslovna zgrada – Čakovec

Stambeno-poslovna zgrada – Čakovec

Stambeno-poslovna zgrada – Čakovec  INTERMEGRAD d.o.o. Adresa: Josipa Bedekovića 1 HR-40000 ČAKOVEC  Kontakt email: vladimir.holetic@intermegrad.hr GSM: +385 98 426 370 o nama Tvrtka INTERMEGRAD d.o.o. u privatnom je vlasništvu i kontinuirano posluje već više...
Stambeno-poslovna zgrada – Čakovec, Martane

Stambeno-poslovna zgrada – Čakovec, Martane

Stambeno-poslovna zgrada – Čakovec, Martane  INTERMEGRAD d.o.o. Adresa: Josipa Bedekovića 1 HR-40000 ČAKOVEC  Kontakt email: vladimir.holetic@intermegrad.hr GSM: +385 98 426 370 o nama Tvrtka INTERMEGRAD d.o.o. u privatnom je vlasništvu i kontinuirano posluje...